image

E-learning Sociale Hygiëne

Deze e-learning maakt deel uit van:

Lespakket Sociale Hygiëne incl. SVH examen voor het SVH certificaat.

Na je online aankoop van dit lespakket krijg je met je e-mail adres* toegang tot de e-learning.

Nog geen lespakket?

Ik heb reeds het lespakket.

*Je krijgt toegang tot de e-learning met het e-mail adres waarmee je lespakket is aangekocht.

Let op, de activatie van je online toegang gebeurt pas wanneer je lespakket wordt verzonden.


Na het ingeven van je e-mail adres, ontvang je in je mailbox een persoonlijke link via FOLEON
waarmee je de e-learning kan openen.


Je kan de e-learning, met je e-mail adres als login, een jaar lang gebruiken.


Heb je meer dan één lespakket online aangekocht?
Dan krijg je voor al de lespakketen met je aankoop e-mail adres toegang tot de e-learning.

image

2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij FHKN of zijn gelicenceerd aan FHKN. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door FHKN.