© 2019 SDON Tekst: Magda van der Rijst Inhoudelijke redactie: Gerhard Horstink Artwork, infographics & illustraties: Michel Arteel Productie & coördinatie: Vanden Broele Group Foto's bij toolitems: Austrian Wine/Klaus Egle: 5.20 Conseil Vins d'Alsace: 5.2 Lars Daniëls MV: 3.1, 3.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23, 5.24 René van Heusden: 3.2, 5.5, 5.12, 5.19, 5.21 Informatiebureau voor Duitse Wijn: 5.19 Nadine Sevriens/TOT PR: 5.15 Deze online tool hoort bij het boek "Ik weet meer van wijn", een uitgave van SDON. Ik weet meer van wijn, het boek en de online tool, zijn tot stand gekomen onder auspiciën van Stichting Drankenonderwijs Nederland (SDON), Drankenacademy.nl en Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN). Ondanks de uiterste zorg die aan de samenstelling van de tekst besteed is, kunnen de redactie, SDON en SDEN geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDON.