© 2019 SWON

Tekst: Magda van der Rijst
Inhoudelijke redactie: Gerhard Horstink
Artwork, infographics & illustraties: Michel Arteel
Productie & coördinatie: Vanden Broele Group

Foto's bij toolitems:
Austrian Wine/Klaus Egle: 5.20
Conseil Vins d'Alsace: 5.2
Lars Daniëls MV: 3.1, 3.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 5.10, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23, 5.24
René van Heusden: 3.2, 5.5, 5.12, 5.19, 5.21
Informatiebureau voor Duitse Wijn: 5.19
Nadine Sevriens/TOT PR: 5.15

Deze online tool hoort bij het boek Ik weet meer van wijn, een uitgave van SWON.
Ik weet meer van wijn, het boek en de online tool, zijn tot stand gekomen onder auspiciën van Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) en Drankenacademy.nl en Normering (SDEN).

Ondanks de uiterste zorg die aan de samenstelling van de tekst besteed is, kunnen de redactie, SWON en SDEN geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SWON.